Zaloguj się

Reprezentatywny przykład dla pożyczki ratalnej: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 69,55% dla całkowitej kwoty pożyczki 3000 PLN, czas obowiązywania umowy 9 miesięcy, spłata w 9 ratach miesięcznych po 413,20 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 7,2% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 713,21 zł, w tym: prowizja 609,25 zł, odsetki 103,96 zł. Całkowita kwota do zapłaty 3 713,21 zł. (stan na dzień 08.07.2020 r.).

Minimalny okres spłaty pożyczki ratalnej oferowanej przez Aiqlabs Sp. z o.o. wynosi 180 dni, a maksymalny okres spłaty wynosi 360 dni. Maksymalne RRSO wynosi 93,36%

Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 300000 PLN.
Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Pożyczkodawcą jest Aiqlabs Sp. z o.o.

Minimalny okres spłaty pożyczki ratalnej oferowanej przez Aiqlabs Sp. z o.o. wynosi 121 dni, a maksymalny okres spłaty wynosi 1440 dni. Maksymalne RRSO wynosi 130,56% (stan an dzień 27.11.2020).

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.